1500 متر باغ با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 45 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول هر 8 روز دارای سند اوقاف
تماس قیمت: 1,050,000,000 تومان

  • شهریار ، دهشاد پایین
  • کد: 2958 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1