1709متر زمین چهاردیواری با کاربری باغچه دارای سند 6 دانگ و سهمیه آب این باغ واقع در خادم آباد شهریار می باشد
قیمت: 375,980,000 تومان

  • شهریار ، خادم آباد
  • کد: 366 باغ و باغچه

1000 متر باغچه دارای آب شهری و آب چاه صنعتی می باشد
قیمت: 65,000,000 تومان

  • شهریار ، خادم آباد
  • کد: 206 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1