2000 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر 40 متر بر ملک انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 6,500,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارزیرک
  • کد: 2714 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1