4000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک
قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • شهریار ، حصارزیرک
  • کد: 1679 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1