1150 متر باغ چهاردیواری شده با درختان مثمر امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک موقعیت عالی سند تک برگ
تماس قیمت: 3,100,000,000 تومان

  • شهریار ، تعاون
  • کد: 3371 باغ و باغچه

1000 متر باغ چهاردیواری شده با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 2,700,000,000 تومان

  • شهریار ، تعاون
  • کد: 1965 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1