کد: 3095 فروخته شد

1000 متر باغ مشجر چهاردیواری درب ماشین رو 90 متر بنا استخرشنا انشعاب آب برق و گاز با کنتور قانونی سند شش دانگ و انتقال قطعی به نام خریدار در خیابان درختی نزدیک به کارواش مهران
قیمت: 5,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1