5500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 40 ساله 100 متر بر ملک سند مالکیت تک برگ شش دانگ
تماس قیمت: 24,800,000,000 تومان

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 4348 131

جمعا 16 هزار متر در 2 قطعه باغ 8000 متری چهار دیواری و حصار کشی شده قواره باغ به صورت دو بر چاه عمیق و سهمیه آب کشاورزی آب لوله کشی ، برق 100آمپر و گاز شهری درختان میوه قدیمی 20 ساله و انواع میوه جهت فروش در بازار دارای سند تک برگ ضمنا قابلیت معاوضه با آپارتمان در تهران را دارد هر کدام از قواره ها به صورت جدا به فروش می رسد
قیمت: 5,600,000,000 تومان

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 507 689

15000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر کهن سال 50 متر بنای قدیمی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 12 ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول گردش هر 14 روز سند مالکیت شش دانگ منگوله دار
تماس قیمت: 21,000,000,000 تومان

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 2866 448
فروخته شد

500 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 600,000,000 تومان

  • شهریار ، امیریه
  • کد: 2234 1155
صفحه 1 از 1