1935 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر در موقعیت نصب آب ، برق و گاز سند مالکیت تک برگ

  • شهریار ، اصیل آباد
  • کد: 544 باغ و باغچه

5000 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند دفترچه ای

  • شهریار ، اصیل آباد
  • کد: 290 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1