کد: 6567

1300 متر باغ احمد اباد مستوفی، دو کله، دارای درختان میوه
قیمت: 15,000,000,000 تومان

کد: 2527 فروخته شد

5000 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر امکانات : چاه آب ، برق تک فاز و گاز در موقعیت ملک سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 22,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1