کد: 3908 فروخته شد

4700 متر باغ با انواع درختان میوه انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 5 ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند شش دانگ قیمت : متری 3 میلیون

صفحه 1 از 1