کد: 4376 فروخته شد

1000 متر باغ داخل مجموعه چهاردیواری انشعابات آب و برق مشاع سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان فروش قطعات 500 ، 600 و 700 متری در همان مجموعه
قیمت: 1,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1