کد: 1672 فروخته شد

765 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی 1:30 دقیقه در طول 12 روز داخل مجموعه با نگهبانی 24 ساعته واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر
قیمت: 580,000,000 تومان

کد: 2721 فروخته شد

715 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر 35 متر سوئیت امکانات : آب ، برق مصرفی و گاز در موقعیت ملک 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان در طول هر 14 روز دارای سند مالکیت تک برگ مشاع قابلیت معاوضه با ماشین را هم دارد
قیمت: 950,000,000 تومان

کد: 2508 فروخته شد

715 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر 32 متر سوئیت انشعابات آب ، برق مصرفی و گاز در موقعیت ملک مجوز دیوارکشی از شهرداری 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول هر 12 روز داخل مجموعه با نگهبانی 24 ساعته سند تک برگ مشاع
قیمت: 850,000,000 تومان

کد: 1695

300 متر باغچه با انواع درختان میوه 50 متر بنا انشعابات آب و برق مصرفی دارای قولنامه از سند مادر

کد: 2373

925 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 40 متر بنا محوطه سازی شده آلاچیق و استخرشنا نیمه کاره یک ساعت و 30 دقیقه سهمیه آب کشاورزی در طول هر 12 روز واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر قابلیت معاوضه با ماشین و آپارتمان هم دارد
قیمت: 4,625,000,000 تومان

کد: 3992 فروخته شد

900 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر 5 متر کوچه اختصاصی انشعابات برق و گاز مصرفی یک ساعت سهمیه آب کشاورزی در طول گردش هر 14 روز دارای سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 3,100,000,000 تومان

صفحه 1 از 1