کد: 3689

820 متر زمین چهار دیواری انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 800,000,000 تومان

کد: 4308

700 متر باغ در وحیدیه شهریار داخل مجموعه 2 استخر جهت ذخیره آب سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان انشعابات آب و برق مصرفی
قیمت: 1,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1