کد: 6314

600 متر باغچه در میدان نماز شهریار بصورت خام 40 متر سرایداری داخل مجموعه واگذاری بصورت وکالت از سند مادر عرصه و اعیان

کد: 1619 فروخته شد

585 متر باغچه خام انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر

کد: 5358 فروخته شد

700 متر باغچه یک طرف دیوار کشی شده با انواع درختان میوه مثمر 19/5 متر بر ملک سرویس بهداشتی سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان قابلیت معاوضه با آپارتمان و ملک را هم دارد
قیمت: 3,500,000,000 تومان

کد: 5066 فروخته شد

۶۰۰ متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر قدیمی درب ماشین رو انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان سند تک برگ عرصه و‌اعیان
قیمت: 3,600,000,000 تومان

صفحه 1 از 1