585 متر باغچه خام انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
تماس

  • شهریار ، میدان نماز
  • کد: 1619 679
صفحه 1 از 1