585 متر باغچه خام انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر

  • شهریار ، میدان نماز
  • کد: 1619 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1