کد: 5410

دو قطعه 400 متری باغ در منجیل آباد شهریار دو طرف دیوار کاربری زراعی 50 متر فاصله با بافت انشعابات دم ملک واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 2,400,000,000 تومان

کد: 3887 فروخته شد

500 متر باغچه با درختان گردو سهمیه آب از کانال زمین بسیار آینده خوبی دارد و مناسب سرمایه گذاری است دارای سند تک برگ قابلیت معاوضه با ماشین هم دارد
قیمت: 500,000,000 تومان

کد: 5323

500 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه 10 ساله 35 متر بنا مخزن آب 3000 لیتری یک ساعت سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 1,250,000,000 تومان

کد: 4738

باغچه ۶۵۰ متر با درختان مثمر ( گردو انار سیب و زردآلو ... ) سند بنچاق دارای نقشه utm قواره ملک دو بر چهاردیواری دارای سهمیه آب کشاورزی زیر قیمت منطقه
قیمت: 910,000,000 تومان

کد: 3680 فروخته شد

500 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر چهاردیواری شده قواره ملک دو بر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 400,000,000 تومان

صفحه 1 از 1