500 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر چهاردیواری شده قواره ملک دو بر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 400,000,000 تومان

  • شهریار ، منجیل آباد
  • کد: 3680 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1