فروخته شد

500 متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند مالکیت تک برگ
تماس قیمت: 500,000,000 تومان

  • ملارد ، ملارد ویلا جنوبی
  • کد: 3464 282
فروخته شد

505 متر باغچه چهاردیواری با انولع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک داخل مجموعه ویلایی دارای سند مالکیت تک برگ
تماس

  • ملارد ، ملارد ویلا جنوبی
  • کد: 3475 219

357 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر دارای قولنامه و وکالت از سند مادر
تماس قیمت: 450,000,000 تومان

  • ملارد ، ملارد ویلا جنوبی
  • کد: 2063 456
صفحه 1 از 1