کد: 4463

850 متر زمین با سهمیه آب کشاورزی و دفترچه سپاهان داخل مجتمع باغستان در منطقه ی دهشاد پایین شهریار
قیمت: 1,100,000,000 تومان

کد: 4462 فروخته شد

850 متر باغچه درختان 2 ساله وسهمیه آب کشاورزی لوکیشن فوق العاده سند تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 1,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1