500 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر فروش بصورت قواره ی 280 متری نیز امکان پذیر است
تماس قیمت: 950,000,000 تومان

  • شهریار ، دینار آباد
  • کد: 3742 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1