کد: 5752 فروخته شد

520 متر باغچه در ترپاق تپه شهریار چهاردیواری انشعابات برق کنتور درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی داخل مجموعه
قیمت: 1,200,000,000 تومان

کد: 5753 فروخته شد

585 متر باغچه در ترپاق تپه شهریار چهاردیواری انشعابات برق کنتور درختان میوه مثمر سهمیه آب کشاورزی داخل مجموعه
قیمت: 1,350,000,000 تومان

کد: 4822 فروخته شد

600 متر زمین نهال کاری شده با سهمیه آب کشاورزی از موتورخانه چهاردیواری با درب ماشین رو واگذاری ملک به صورت قولنامه ای به علت نیاز مالی این قیمت گذاشتم بسیار پایین تر از قیمت منطقه مناسب برای سرمایه گذاری ( مطمئن )
قیمت: 610,000,000 تومان

کد: 3581 فروخته شد

670متر باغچه چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک استخر و چاه فاضلاب دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 670,000,000 تومان

صفحه 1 از 1