کد: 5330

350 متر باغچه چهاردیواری در بیدگنه شهریار واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 650,000,000 تومان

کد: 5331

600 متر باغچه در بیدگنه ملارد واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,100,000,000 تومان

کد: 3291

850 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند مالکیت شش دانگ تک برگ قابلیت معاوضه را هم دارد
قیمت: 870,000,000 تومان

کد: 2277

625 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر 40 متر بنا انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سیستم آبیاری از طریق لوله کشی آب انجام شده دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 850,000,000 تومان

صفحه 1 از 1