کد: 5449

500 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت سند تک برگ
قیمت: 4,250,000,000 تومان

کد: 5292

فروش ۵۰۰ متر باغچه در بهترین موقعیت شهریار(بلوار کلهر) ملک واقع در مجوعه ویلایی با نگهبانی ۲۴ ساعته سند ۶ دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1