300 متر باغچه با درختان میوه مثمر
تماس

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1039 708
فروخته شد

600 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر امکانات آب لوله کشی شهری برق شهری و در موقعیت نصب گاز سند مالکیت تک برگ

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 495 838
صفحه 1 از 1