600 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر امکانات آب لوله کشی شهری برق شهری و در موقعیت نصب گاز سند مالکیت تک برگ

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 495 باغ و باغچه

300 متر باغچه با درختان میوه مثمر
قیمت: 300,000,000 تومان

  • شهریار ، باغستان
  • کد: 1039 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1