کد: 6593

933 متر باغچه در باغستان شهریار چهاردیواری شده داخل شهرک انواع درختان مثمر و تزئینی کف پوش واش بتن و چمن سهمیه آب کشاورزی انشعابات آب لوله کشی شرب ، آب چاه استخر شنا کاشی کاری شده به همراه تصفیه خانه دیوارها تماما سنگ شده انباری و سرویس بهداشتی واگذاری ملک بصورت قولنامه و وکالت از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 5,132,000,000 تومان

کد: 1039 فروخته شد

300 متر باغچه با درختان میوه مثمر واگذاری ملک به صورت وکالت از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 900,000,000 تومان

کد: 495 فروخته شد

600 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه مثمر امکانات آب لوله کشی شهری برق شهری و در موقعیت نصب گاز سند مالکیت تک برگ

صفحه 1 از 1