کد: 4378

200 متر باغچه با انواع درختان میوه مثمر ( هلو و شلیل ) مجوز فنس کشی منطقه تمام ویلا سازی شده در موقعیت نصب انشعاب برق سهمیه آب کشاورزی در طول هر 4 روز واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 600,000,000 تومان

کد: 3655 فروخته شد

500 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی دارای وکالت از سند مادر
قیمت: 1,850,000,000 تومان

کد: 2698 فروخته شد

500 متر باغ با درختان میوه مثمر 20 ساله 80 متر ویلا ، یک خوابه منبع آب 3000 لیتری ، برق و گاز در موقعیت ملک حمام و سرویس بهداشتی دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 850,000,000 تومان

کد: 1756 فروخته شد

500 متر باغ خام قواره ملک به صورت دوبر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر

کد: 785 فروخته شد

400 متر باغچه ، 34 عدد درخت هلو ، سهمیه آب کشاورزی

کد: 2387 فروخته شد

470 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر 40 متر بنا انشعابات آب ، برق مصرفی و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 300,000,000 تومان

صفحه 1 از 1