کد: 6818

500 متر باغچه چهارديواري واقع در انجم آباد جاده شهريار رباط كريم داراي سند مادر فوق العاده معتبر قابليت اخذ سند تك برگ داراي كوچه اختصاصي داراي سهميه آب

کد: 6702

چهاردیواری به مساحت۵۰۰متر مربع دارای چاه اب وبرق قولنامه ای از روی سندمادر دارای تعدادی درخت گوجه سبز محوطه سازی شده اما ناقص است استخر حفاری شده اما به طور کامل به اتمام نرسیده داخل کوچه موقعیت عالی
قیمت: 1,400,000,000 تومان

کد: 6691

800 متر باغچه در انجم آباد شهریار چهاردیواری شده قدیمی کانکس ویلایی انواع درختان مثمر محوطه سازی شده انشعابات آب و برق سکو آماده احداث بنا قابل تهاتر
قیمت: 2,500,000,000 تومان

کد: 6615

۸۰۰ متر باغچه در انجم آباد شهریار چهاردیواری شده سهمیه آب کشاورزی در موقعیت نصب انشعابات واگذاری بصورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 800,000,000 تومان

کد: 6543

540 متر باغچه در انجم آباد شهریار چهاردیواری شده 30 متر بنا انواع درختان مثمر و مرغوب درب ماشین رو سهمیه آب کشاورزی واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر عرصه و اعیان
قیمت: 1,300,000,000 تومان

کد: 2578

930 متر باغچه در انجم آباد شهریار چهاردیواری با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک استخر شنا سهمیه آب کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر قابلیت معاوضه با آپارتمان در شهریار و اندیشه را دارد
قیمت: 2,790,000,000 تومان

کد: 5394

300 متر باغچه در انجم آباد شهریار چهاردیواری شده نهال کاری شده انشعابات آب ، برق در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان نامه جهاد کشاورزی واگذاری ملک بصورت وکالت از سند مادر
قیمت: 1,700,000,000 تومان

کد: 5386 فروخته شد

548 متر باغ چهاردیواری با درختان میوه 8 ساله انشعابات آب ، برق در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان واگذاری ملک بصورت بنچاق و وکالت از سند مادر
قیمت: 1,000,000,000 تومان

کد: 2810 فروخته شد

538 متر باغ با درختان میوه مثمر 8 ساله بر خیابان اصلی امکانات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 280,000,000 تومان

کد: 4717 فروخته شد

۶۷۰متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه مثمر در بهترین جای انجم آباد اعیانی نشین با کاربری باغ و باغچه داری برقه مصرفی و اب کشاورزی مناسب برای سرمایه گذاری به فروش میرسد وکالت از سند تک برگ و مجوزه دیوار
قیمت: 1,541,000,000 تومان

کد: 1722 فروخته شد

9 قواره باغچه 500 متری چهاردیواری امکانات : آب ، برق تک فاز مصرفی سهمیه آب کشاورزی از آب کانال جهت آبیاری درختان دارای پایان کار از شهرداری
قیمت: 2,250,000,000 تومان

صفحه 1 از 1