500 متر باغچه خام با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق در موقعیت ملک دارای سند اوقاف
قیمت: 350,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 2398 باغ و باغچه

960 متر باغچه چهاردیواری 60 متر بنای نیمه کاره ، سند مادر با وکالت محضری و قولنامه ، آب سهمیه کشاورزی
قیمت: 140,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 292 باغ و باغچه

740 متر باغچه چهار دیواری با سند قولنامه
قیمت: 110,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 489 باغ و باغچه

600 متر باغچه چهاردیواری انشعابات آب ، برق و گاز دارای درختان میوه
قیمت: 180,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 946 باغ و باغچه

750 متر باغچه چهاردیواری به ارتفاع 3 متر با درختان 30 ساله میوه جدول کشی شده و آب کشاورزی و آب شهری
قیمت: 100,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 592 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1