960 متر باغچه چهاردیواری 60 متر بنای نیمه کاره سهمیه آب کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر با وکالت محضری

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 292 باغ و باغچه

740 متر باغچه چهاردیواری نهال کاری شده سهمیه آب کشاورزی سند مالکیت تک برگ

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 489 باغ و باغچه

600 متر باغچه چهاردیواری انشعابات آب ، برق و گاز

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 946 باغ و باغچه

750 متر باغچه چهاردیواری با درختان میوه 30 ساله به ارتفاع 3 متر جدول کشی شده و آب کشاورزی و آب شهری سند مالکیت تک برگ
قیمت: 100,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 592 باغ و باغچه

500 متر باغچه خام با درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق در موقعیت ملک دارای سند اوقاف
قیمت: 350,000,000 تومان

  • ملارد ، اسفندآباد
  • کد: 2398 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1