کد: 4820 فروخته شد

واحد 52.5 متری طبقه اول رو به نما 1 خواب پارکینگ مشاع (جای دوتا ماشین) در حال بازسازی
قیمت: 708,750,000 تومان

صفحه 1 از 1