4300 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 5,000,000,000 تومان

  • صومعه سرا ، کلیدبر
  • کد: 3289 264
صفحه 1 از 1