کد: 6475

504 متر باغ 50 متر بنا چهار دیواری درختان مثمر انشعابات آب و برق استخر معمولی قولنامه ریشه دار
قیمت: 1,800,000,000 تومان

کد: 3849 فروخته شد

256 متر زمین چهاردیواری کوچه 12 متری انشعابات آب و برق در موقعیت ملک دارای قولنامه از سند مادر مناسب برای سرمایه گذاری
قیمت: 560,000,000 تومان

صفحه 1 از 1