کد: 6153 اجاره رفت

200 متر سوله در شهرک مصطفی خمینی شهریار به ارتفاع 5 متر 80 متر حیاط انشعابات آب و گاز شهری ، برق سه فاز 25 آمپر نزدیک به بافت شهری
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 7,500,000 تومان

کد: 3856 اجاره رفت

500 متر زمین در شهریار 300 متر سالن به ارتفاع 6 متر استاندارد انشعابات آب ، برق سه فاز 75 آمپر و گاز شهری
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 4815 اجاره رفت

260 متر سالن به ارتفاع 2/60 آب ، برق تک فاز و گاز شهری درب ماشین رو سوله با اشپزخانه مجزا کف سوله سرامیک و دیوار ها کاشی شده (به صورت بهداشتی)
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 3639 اجاره رفت

540 متر زمین 200 متر محوطه 300 متر سوله با ارتفاع استاندارد امکانات آب ، برق سه فاز 75 آمپر و گاز اتاق دفتری و سوئیت نگهبانی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 665 فروخته شد

300 متر زمین در شهرک مصطفی خمینی 200 متر سالن به ارتفاع 6 متر امکانات : آب شهری ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز صنعتی سند شش دانگ تک برگ
قیمت: 1,900,000,000 تومان

صفحه 1 از 1