300 متر محوطه در شهرک مصطفی خمینی با 200 متر سالن به ارتفاع 6 متر با برق 50 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری سند شش دانگ و فول امکان
قیمت: 750,000,000 تومان

  • شهریار ، شهرک مصطفی خمینی
  • کد: 665 صنعتی
صفحه 1 از 1