کد: 6219

یک قطعه زمین 1071متری در شهرک مروارید شش دانگ سند بنام قیمت توافقی

کد: 2886 فروخته شد

1070 متر زمین با سند شش دانگ عرصه و اعیان خیابان چهارم شهرک مروارید قابلیت معاوضه دارد تخفیف پای قرارداد
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 4336 فروخته شد

دو قطعه زمین هر کدام 1020 متر واقع در کردزار شهریار با درختان گوجه سبز ، سند شاهنشاهی آماده محضر ، واقع در کوچه دوم شهرک مروارید ، قیمت متری 30.000.000 ریال
قیمت: 3,060,000,000 تومان

کد: 3638 فروخته شد

1020 متر زمین قطعه 84 انشعابات در موقعیت ملک دارای سند شش دانگ
قیمت: 1,300,000,000 تومان

کد: 3507 فروخته شد

1020 متر زمین در شهرک مروارید ( ابرار ) سند شش دانگ تک برگ و انتقال قطعی موقعیت بسیار عالی و دسترسی عالی به بلوار شورا و میدان جهاد شهریار
قیمت: 1,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1