کد: 5244 فروخته شد

1000 متر زمین با ابعاد 20*50 سند شش دانگ عرصه و اعیان دسترسی فوق العاده در منطقه شهریار
قیمت: 6,300,000,000 تومان

کد: 5064 فروخته شد

200 متر زمین مسکونی با قابلیت اخذ جواز سند شش دانگ

کد: 4811 فروخته شد

250 متر زمین در ابعاد 10 * 25 موقعیت ملک شمالی مناسب ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بهترین منطقه اندیشه
قیمت: 5,200,000,000 تومان

کد: 4810 فروخته شد

250متر زمین در ابعاد 10* 25 موقعیت ملک جنوبی مناسب ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بهترین منطقه اندیشه
قیمت: 4,900,000,000 تومان

صفحه 1 از 1