کد: 4739 فروخته شد

باغ 400 متری در مهرچین ملارد چهاردیواری محصور درب ورودی مستقل آب و برق ( سیستم لوله کشی اب مهندسی اجراء شده است ) مجاور نهر پرآب در ورودی ملک آماده ساخت بر اساس طرح و نقشه دلخواه شما واقع در بافت مسکونی واگذاری بصورت وکالت عرصه و اعیان از سند مادر
قیمت: 1,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1