کد: 5284

100 متر مساحت کل انبار به ارتفاع 4 متر انشعابات برق سه فاز ، آب و گاز صنعتی سرایداری 24 ساعته
ودیعه: 35,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

صفحه 1 از 1