کد: 4700 اجاره رفت

500 متر زمین 400 متر سوله به راتفاع 3/5 متر 50 متر محوطه 50 متر دفتری و کارگری برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز شهری
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

صفحه 1 از 1