کد: 4702 اجاره رفت

4000 متر زمین 2000 متر سوله که به صورت : یک سوله با متراژ 1300 متر یک سوله به متراژ 700 متر کنار هم ارتفاع دو سوله 8 متر 400 متر اداری برق سه فاز 800 آمپر ، گاز و آب صنعتی
ودیعه: 1,000,000,000 - اجاره: 120,000,000 تومان

صفحه 1 از 1