کد: 4647 اجاره رفت

400 متر زمین 300 متر سوله به ارتفاع 5 متر 100 متر محوطه مسقف جهت انبار جواز تولید پلاستیک دفتر مدیریت و اتاق کارگری برق سه فاز آمپر ، گاز شهری و آب شهری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 8,000,000 تومان

صفحه 1 از 1