110 متر سالن به ارتفاع 5 متر برق سه 100 آمپر کف بتن شده و دیوار ها سیمان سفید بدون محوطه مجزا
تماس ودیعه: 300,000,000

  • شهریار ، آدران
  • کد: 4655 82
صفحه 1 از 1