کد: 3158

۱۵۰۰۰ هزار متر زمین ۳۰۰۰ متر سوله با تجهیزات کامل امکانات آب ، برق سه فاز و گاز پنج دستگاه جرثقیل سقفی دارای سند جهت ساخت اسکلتهای فلزی
قیمت: 67,000,000,000 تومان

کد: 5419

1066 متر مساحت کل سوله در بیدگنه ملارد 700 متر سوله به ارتفاع استاندارد 70 متر نگهبانی و سرایداری و دفتری انشعابات آب ، برق سه فاز 150 آمپر و ترانس اختصاصی گاز واگذاری ملک به صورت قولنامه و وکالت از سند مادر
قیمت: 7,000,000,000 تومان

کد: 5418

650 متر مساحت کل سوله به ارتفاع 6 متر انشعابات برق سه فاز 100 آمپر ، آب و گاز شهری کف و دیوار بتن
ودیعه: 400,000,000 - اجاره: 42,000,000 تومان

کد: 5417

350 متر مساحت کل زمین 200 متر سوله به ارتفاع 7 متر انشعابات برق یه فاز 150 آمپر ، آب و گاز مصرفی 12 متر دفتری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 5416

300 متر سالن به ارتفاع 6 متر انشعابات برق تک فاز 25 آمپر ، آب و گاز مصرفی کف سرامیک ، دیوار سرامیک ، کرکره برقی سوله بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 5414

250 متر مساحت کل زمین 200 متر سوله به ارتفاع 6 متر 50 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 80 آمپر ، گاز و آب شهری و تلفن کف سیمان ، دیوار سیمان
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 5362

120 متر سالن به ارتفاع 3/5 متر انشعابات برق تک فاز ، آب و گاز شهری کف موزائیک ، دیوار سنگ محوطه سیمان سفید جهت بسته بندی و خیاطی سبک
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 5364

650 متر مساحت کل سوله دو عدد سوله 150 متری به ارتفاع 6 متر انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب و گاز شهری 500 متر محوطه

کد: 5367

570 متر مساحت کل زمین 300 متر سالن به ارتفاع 5 متر انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، گاز 40 جی صنعتی و آب کنتور واگذاری ملک به صورت وکالت از سند مادر
قیمت: 3,500,000,000 تومان

کد: 5391

600 متر مساحت کل زمین 470 متر سالن بهداشتی به ارتفاع 7 متر 60 متر اداری و سرویس بهداشتی انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب شهری و گاز صنعتی و چاه آب کف و دیوار سنگ سند تک برگ آزاد سوله بهداشتی می باشد
قیمت: 8,500,000,000 تومان

کد: 5392

600 متر مساحت کل زمین 300 متر سوله به ارتفاع 8 متر 90 متر دفتری و اداری سقف شیروانی ، کف سرامیک انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب شهری و گاز صنعتی معاوضه با ماشین یا زمین مسکونی واگذاری ملک به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 6,300,000,000 تومان

کد: 5393

1000 متر مساحت کل زمین دو عدد سوله 300 متری به ارتفاع 6 متر انشعابات برق سه فاز 400 آمپر و کنتور 32 آمپر ، آب و گاز شهری دو سرویس و دستشویی حمام دو اتاق کارگری و نگهبانی
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 40,000,000 تومان

کد: 5325

220 متر سالن بدون محوطه انشعابات آب تانکر ، برق سه فاز 25 آمپر اتاق دفتری و کارگری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 5326 اجاره رفت

220 متر مساحت کل سوله 200 متر سالن به ارتفاع 4 متر 20 متر محوطه به اندازه پارک یک خودرو انشعابات آب ، گاز شهری و برق سه فاز 32 آمپر سالن دارای انبار ، دفتر مجزا ، سرویس بهداشتی کف بتن
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 5327

200 متر سالن به ارتفاع 6 متر انشعابات آب ، گاز شهری و برق سه فاز و تک فاز دیوار سه متر سرامیک ، زمین موزائیک
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 5328

400 متر سوله در ابراهیم آباد شهریار 350 متر سالن به ارتفاع 6 متر 50 متر محوطه انشعابات برق سه فاز و تک فاز ، گاز در دست اقدام و آب تانکر کف بتن
ودیعه: 400,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5335 اجاره رفت

2000 متر مساحت کل سوله 500 متر سالن صنعتی به ارتفاع 5 متر انشعابات برق 200 آمپر ، آب شهری و گاز صنعتی 16 جی 1500 متر محوطه منبع آب 4000 لیتری
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 23,000,000 تومان

کد: 5338

510 متر مساحت کل سوله 210 متر سالن به ارتفاع استاندارد 300 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، گاز فشارقوی ، آب تانکر اتاق کارگری و سرویس و حمام درای کوره 10 و خفه کن 7 دارای دستگاه ایران ذغال 5 ماه کارکرده و چک پالت جهت تولید ذغال
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5339

1000 متر مساحت کل سوله در میدان نماز شهریار 800 متر سالن به ارتفاع استاندارد 200 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز 65 جی و آب شهری دفتری و نگهبانی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 5360

415 متر مساحت کل سوله 215 متر سوله به ارتفاع 7 متر 200 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب و گاز ندارد جهت بسته بندی حبوبات
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5067

۷۰۰متر زمین حدود۳۰۰متر بنا در دوقسمت ۴۰۰متر محوطه یکپارچه +انبار مواد خام سالن ارتفاع ۷متر صددر صد بهداشتی سقف مصالح کار شده قابل شستشو طبق نظر بهداشت کف سنگ دارای حوضچه دفع پساب دیوار تا سقف سرامیک برق ۳فاز۵۰امپر گاز جی ۶۵فشار قوی (شیرگذاری دور سالن )اب شهری+پمپ و منبع هود صنعتی جهت پخت روی شعله ها دوربین مدار بسته +امنیت بالا
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 5290

800 متر مساحت کل سوله 110 متر سالن به ارتفاع 3 متر 100 متر دفتر ، سرویس و حمام درب گاراژی جهت کار های صنعتی و انبار دارای سه اتاق کارگری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 4035

400 متر زمین 280 متر سوله به ارتفاع 7 متر استاندارد انشعابات : آب شهری ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز هم در دست اقدام می باشد 3 عدد سالن دفتری ، دو عدد سرویس بهداشتی و حمام پایان کار از شهرداری ملک مذکور جهت فروش هم می باشد
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 14,000,000 تومان

کد: 5149

800 متر مساحت کل سوله به ارتفاع 5/5 متر به همراه 200 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 امپر ، گاز 65 جی صنعتی ، آب شهری دفتری و نگهبانی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 5069

2500 متر مساحت کل سوله 460 متر سالن به ارتفاع 3 متر انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، پنج خط تلفن گاز 25 جی سه اتاق 20 متری انبار اتاق نگهبانی 12 متری 3 سرویس بهداشتی و حمام زنانه و مردانه
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

کد: 4937

100 متر سالن به ارتفاع 4 متر انشعابات آب ، گاز شهری و برق سه فاز 25 آمپر کف و دیوار بتن
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 5222

1200 متر مساحت کل سوله 500 متر سوله به ارتفاع 5 متر انشعابات برق سه فاز0 آمپر ، آب و گاز شهری زمین محوطه سیمان می باشد فقط جهت انبار
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 5283 اجاره رفت

250 متر مساحت کل زمین 200 متر سالن به ارتفاع 4/5 متر 2/5 متر از دیوار ها کاشی کاری شده انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز شهری 20 متر اتاق کارگری و سرویس بهداشتی کف موزائیک ، دیوار کاشی جهت بسته بندی ظروف یکبار مصرف
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 5015

200 سوله بدون محوطه در صباشهر شهریار ارتفاع سالن 3/5 متر انشعابات آب و گاز شهری برق سه فاز 32 آمپر مشاع کف موزائیک دیوار بتن
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 4,000,000 تومان

کد: 5042

3000 متر سالن به ارتفاع 12 متر به همراه 2 دستگاه جرثقیل 10 تن 200 متر دفتر اداری به همراه آشپز خانه اتاق کارگری ، نگهبانی درب جرثقیل رو انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب و گاز شهری بر جاده اندیشه نزدیک معدن شن و ماسه
ودیعه: 3,000,000,000 - اجاره: 110,000,000 تومان

کد: 4964

2500 متر زمین 400 متر سوله با ارتفاع 5 متر 2100 متر محوطه سوله دارای بالکن مجزا سرویس بهداشتی و اتاق کارگری آشپزخانه و حمام مجزا برق سه فاز 25 آمپر آب و گاز ندارد
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

کد: 4936

800 متر زمین چهاردیواری 500 متر محوطه پانسیون اسب تا ده اسب همراه با باکس 300 متر حیاط
ودیعه: 40,000,000 - اجاره: 3,000,000 تومان

کد: 4896

600 متر زمین در ملارد صفادشت 460 متر سوله بهداشتی با پایانکار 60 متر اداری و ازمایشگاه 3 اتاق 3 سرویس بهداشتی کف و دیوار سرامیک (سوله بهداشتی) تمام ضوابط اداره بهداشت رعایت شده داخل شهرک صنعتی و مجتمع بهداشتی تمام سوله های مجتمع فعال و کار بهداشتی نگهبان عمومی وامنیت عالی بدون نیاز به نگهبان
ودیعه: 250,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 5285 اجاره رفت

1400 متر مساحت کل زمین 400 متر سوله به ارتفاع 4 متر انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، آب و گاز صنعتی سرویس بهداشتی و اتاق کارگری 100 متر دفتری
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 5284

100 متر مساحت کل انبار به ارتفاع 4 متر انشعابات برق سه فاز ، آب و گاز صنعتی سرایداری 24 ساعته
ودیعه: 35,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 5279

400 متر مساحت کل سوله در شهریار دهشاد بالا 350 متر سوله به ارتفاع 4 متر 50 متر محوطه انشعابات برق تک فاز ، آب شهری سرویس بهداشتی و حمام ، دفتر کار ، درب بزرگ مناسب انبار ، دامداری و مرغداری کف بتن بازسازی کامل
ودیعه: 90,000,000

کد: 5278

700 متر مساحت کل سوله 200 متر سالن به ارتفاع 6 متر 320 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز و آب شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 5277

900 متر مساحت کل سوله 475 متر سوله به ارتفاع 4 متر دو اتاق کوچیک انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، گاز صنعتی جی 60 ، آب رایگان کف موزائیک ، دیوار سیمان به کار هایی که آلودگی و دود دارند اجاره داده نمی شود
ودیعه: 350,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 5274

350 متر سالن در انجم آباد رباط کریم به ارتفاع 6 متر 150 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز شهری نگهبانی و سرویس بهداشتی کف بتن و دیوار سیمان

ودیعه: 100,000,000 تومان - اجاره: 8,000,000 تومان

کد: 96

1500 متر زمین ، 1200 متر سوله دوعدد جرثقیل 7 تن و 3/5 تن 300 متر اداری ، امکانات : آب ، برق 3 فاز گاز شهری
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 24,000,000 تومان

کد: 5263

5500 متر متراژ کل سوله واقع در احمد آباد مستوفی دارای دو واحد مسکونی و اداری به مساحت 160 متر مربع سالن سر پوشیده به مساحت 1200 متر مربع با قابلیت اضافه کردن سوله کف بتن ریزی به مساحت 2000 متر مربع باغ –استخر آب و آلاچیق جمعا به مساحت 1000 متر مربع دارای دو انشعاب برق سه فاز 75 آمپر و یک انشعاب برق تک فاز آب اختصاصی کنتور گاز جهت مصارف صنعتی و خانگی بصورت مجزا 6 خط تلفن سیستم دوربین مدار بسته با پوشش کامل ملک استخر جهت سرویس دهی متناسب با کاربری
ودیعه: 200,000,000,000 - اجاره: 60,000,000 تومان

کد: 5262

400 متر مساحت کل سوله 300 متر سالن به ارتفاع 8 متر 100 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 ، آب و گاز شهرداری کف موزائیک ، دیوار آجر
ودیعه: 500,000,000

کد: 5260 اجاره رفت

150 متر سالن به ارتفاع 4/5 جهت تولیدی یا انبار 2 عدد اتاق کارگری یک دفتر و سرویس بهداشتی انشعابات گاز شهری و برق تک فاز
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 4,500,000 تومان

کد: 5238

450 متر سوله در باغستان شهریار 400 متر سالن به ارتفاع 4 متر 50 متر محوطه انشعابات آب ، برق سه فاز و تک فاز ، گاز ندارد سرویس بهداشتی

کد: 5241

3000 متر سوله در فرارت شهریار 1600 متر سوله به ارتفاع 6 متر انشعابات برق سه فاز 450 آمپر ، گاز صنعتی و آب شهری نگهبانی ، اتاق دفتری و کار گری کلا 400 متر کف سوله موزائیک درب بزرگ تریلی رو دارای 20 سال جواز مواد غذایی سوله بهداشتی
قیمت: 17,000,000,000 تومان

کد: 5252

مساحت سالن ۴۵۰ متر مربع(حدودا ۱۵ در ۳۰) بدون ستون وسط به صورت سوله ارتفاع ۵.۵ متر دور تا دور نورگیر،کف بتن،سقف گالوانیزه و پشم شیشه دارای ۳ کانتینر ۴۰ فوت ارتفاع بلند که بهترین و محفوظ ترین انباریست که میتوان متصور بود حدود ۳۵۰ متر فضای باز فلت و یک تکه مجموعا حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع دارای سرویس بهداشتی و حمام مجزا واختصاصی دارای ابدار خانه دارای ۲ عدد کانکس ۳در ۶ بسیار تمیز به عنوان اداری و کارگری دارای اب و برق ۳ فاز ۳۲ امپر و گاز و تلفن خیابان تریلی رو چسب بافت مسکونی(یک قواره با بافت فاصله داره) امنیت بسیار بالا و ملک مشجر و باصفا و بسیار تر تمیز و استثنایی مناسب کارگاه تولیدی تمیز،مبل،ام دی اف ،انبارو ...
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 5253

ملک به مساحت ۲۰۰۰ متر دارای دو عدد سوله ۳۰۰ متری استاندارد و یک عدد فونداسیون ۲۱۰ متری ۱۵۰ متر اداری لوکس شامل دفتر ، مدیریت ، کنفرانس ، حسابداری ، مالی و انبار - دارای آشپزخانه مرکزی امکان ایجاد ۸۰۰ متر ویلا در پشت کارخانه برق صنعتی ۵۰ آمپر قابل ارتقا گاز صنعتی با رگلاتور G25 چاه آب مسلح به ۳۲۰۰۰ لیتر آب دائم ۵۶ متر ورودی شامل سوئیت نگهبانی ، اتاق انتظار ورودی و کارت زن - و دستشوئی ها و حمام مورد تایید وزارت کار کل بناها دارای پایان کار دارای ۱۰ خط تلفن روند با کد تهران و ۸ خط سانترال داخلی دائر ۱۱ - دارای ۷ حلقه چاه فاضلاب ۱۲-دارای چاه ارت استاندارد با صفحه مسی و انتقال به تابلوی اصلی برق دارای سیم کشی سه فاز کامل و استاندارد وزارت کار همراه با ۹ جعبه مستقل برق در اطراف سالن تولید به همراه گاز کشی استاندارد و لوله کشی باد در سرتاسر سالن تولید

ودیعه: 20,000,000,000 تومان

کد: 5255

540 متر سوله به ارتفاع 8 متر انشعابات برق 32 آمپر و آب شهری سرویس بهداشتی و دفتری داخل مجموعه با نگهبانی گاز در دست اقدام
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 19,000,000 تومان

کد: 5257

١٤٠٠٠ متر زمين ٥٢٠٠ متر سوله چهار سوله ١٠٥٠ مترى 7 میلیارد بدهی بانکی دارد سه خط نیمه اتومات و یک خط اوتومات داریم که بخاطر مخازن شش تنی که ب صورت خط قرار گرفته به این صورت که تو یک مخزن تولید بعد تو مخزن بعدی ذخیره و بعد از به اصلاح ورز گیری و کف خوابی و ازمایش میکروبی به مخزن بعدی انتقال پیدا میکنه که بعد وارد پر کن ها میشود که میشه گفت هر سه ساعت برا هر مخزن قابلیت تولید شش تن شوینده را داریم که این روش تو سه خط توانایی انجام را دارد به عبارتی هر سه ساعت ظرفیت تولید ۱۸ تن را دارد ، چهار سالن ۱۰۵۰ متری فلت بدون ستون با قابلیت دو طبقه شدن داریم که در حال حاضر یکی از سالنها دو طبقه شده
قیمت: 45,000,000,000 تومان

کد: 684

95 متر زمین سالن به ارتفاع 3/5 متر سقف چوبی امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر ، گاز فشار قوی و تلفن سرویس بهداشتی و سرایداری
ودیعه: 25,000,000 - اجاره: 150,000 تومان

کد: 93

1400 متر محوطه 700 متر خرپا به ارتفاع 6 متر ،برق سه فاز 25 آمپر ، گاز G40 ، و آب شهری می باشد
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 3,500,000 تومان

کد: 5235 اجاره رفت

۲۰۰ متر سوله و ۵۰۰ متر محوطه یک اتاق ۲۰ متری در محوطه سرویس بهداشتی و حمام گرم برق ۵۰ امپر ارتفاع ۷ متر گاز فشار قوی ده تا کوره اماده اگه کسی دستگاها رو هم بخواد به فروش میرسن خط کامل در حال کار در حد نو با کارکرد عالی با مشتری برای تمام تولیدتون
ودیعه: 70,000,000 - اجاره: 7,000,000 تومان

کد: 5223

1400 متر مساحت کل سوله در جاده آدران شهریار 700 متر خرپا انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز 40 جی تلفن انبار 2 اتاق اداری ، 2 سرویس بهداشتی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 20,000,000 تومان

کد: 5183

550 متر مساحت زمین 300 متر سوله ( دو سوله 150 متری ) به ارتفاع 3/5 متر 250 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر اشتراکی ، آب شهری سرویس بهداشتی جهت انبار ، نجاری و MDF

کد: 5179

2600 متر مساحت کل سوله 600 متر سوله به همراه دو ساختمان آب و برق و گاز قانونی دارای تمام مجوزات صنعتی مناسب سرمایه گذاری
قیمت: 9,000,000,000 تومان

کد: 5166 فروخته شد

2100 متر مساحت کل سوله 300 متر سوله به ارتفاع 6 متر کف و جلوی سالن بتن برق سه فاز 32 آمپر ، گاز صنعتی 16 جی ، آب لوله کشی شده از تانکر 6000 لیتری سرایداری ، حمام و فروشگاهای 100 متر بر جاده اسفالت جنب کارخانه مواد غذایی

ودیعه: 100,000,000 تومان - اجاره: 11,000,000 تومان

کد: 5165

500 متر مساحت کل سوله 230 متر سوله به ارتفاع 6 متر 220 متر محوطه 50 متر آشپزخانه ، سرویس حمام ، آب انشعابات برق تک فاز ، گاز و آب شهری و یک خط تلفن کف موزایک ، دیوار سیمان سفید جهت انبار ، نجاری ، الومنیوم
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 9,500,000 تومان

کد: 5050

400 متر مساحت کل زمین 273 متر سوله به ارتفاع 6 متر انشعابات آب کنتور ، برق سه فاز 50 آمپر ، گاز اقدام شده کف سنگ دیوار سرامیک در یک مجموعه 16 سوله ای قرار دارد شارژ ماهانه شهرک 350 هزار تومان پایان کار صنعتی بدون نیاز به نگهبانی سوله رهن و اجاره هم داده میشود
قیمت: 5,200,000,000 تومان
ودیعه: 100,000,000 تومان - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4540 اجاره رفت

10000 متر زمین 3000 متر مسقف در 5 دهنه سوله متصل به هم ارتفاع سوله ها 8/5 متر درب کامیون رو محوطه بزرگ جهت انبار دفتری و کارگری آب شهری ، برق سه فاز 250 آمپر و گاز شهری
ودیعه: 1,000,000,000 - اجاره: 60,000,000 تومان

کد: 5147

780 متر مساحت کل سوله 480 متر سوله به ارتفاع 7/5 متر ، 60 متر بالکن 300 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، گاز صنعتی 60 جی و آب شهری داخل مجموعه ، 6 متر دفتری
ودیعه: 80,000,000 - اجاره: 13,500,000 تومان

صفحه 1 از 19