2400 متر زمین زراعی در بهترین موقعیت قبچاق سند ششدانگ عرصه و اعیان فوق العاده مناسب جهت سرمایه گذاری
تماس قیمت: 3,200,000,000 تومان

  • ملارد ، قبچاق
  • کد: 4697 زمین زراعی

400 متر زمین 2عدد سند دفترچه ای(200 متری) داخل بافت صنعتی مناسب جهت سرمایه گذاری
تماس قیمت: 350,000,000 تومان

  • ملارد ، بیدگنه
  • کد: 4513 سایرموارد

225 متر زمین کاربری مسکونی قواره ملک بصورت شمالی موقعیت مناسب جهت سرمایه گذاری
تماس قیمت: 2,300,000,000 تومان

  • شهریار ، شهرک شاهد
  • کد: 4579 مسکونی
صفحه 1 از 1