1000متر زمین بایر دارای سند مادر
قیمت: 300,000,000 تومان

  • شهریار ، کردامیر
  • کد: 362 زمین زراعی

4300 متر زمین با 36 متر بر سند مشاع تک برگ (عرصه و اعیان) تغییر کاربری از جهاد کشاورزی در موقعیت نصب آب ، برق و گاز
قیمت: 2,150,000,000 تومان

  • شهریار ، کردامیر
  • کد: 1602 تجاری مسکونی

3440 متر زمین دو طرف دیوار 7 ساعت آب در هفته سند 6 دانگ مجوز دیوار کشی صادر شده
قیمت: 860,000,000 تومان

  • شهریار ، کردامیر
  • کد: 1035 زمین زراعی
صفحه 1 از 1