13300 متر زمین با کاربری زراعی قواره زمین دوکله انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک دارای سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 2,000,000,000 تومان

  • جاده ساوه ، زاویه
  • کد: 2705 زمین زراعی
صفحه 1 از 1