5 هکتار زمین ، 16 عدد سوله مجزا جهت گلخانه امکانات : آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز در موقعیت ملک مشارکت هم قبول میکند

  • ماهدشت ، ماهدشت
  • کد: 2199 گلخانه
صفحه 1 از 1