کد: 5088

4000 متر گلخانه استاندارد کامل پلاستیک ندارد اجاره سال اول کامل دریافت میشود از سال دوم ماهی 26 میلیون تومان جای تخفیف هم دارد
ودیعه: 312,000,000

صفحه 1 از 1