کد: 4265 اجاره رفت

27500 متر مساحت کل زمین 7000 متر گاوداری 20000 متر زمین دامداری مجهز به تمامی امکانات مربوطه و جواز صنعتی 2000 متر فضای مناسب جهت انبار کود سیلوی ذرت 500 تنی انبار علوفه شیردوش کن سقفی و شیر سرد کن انشعابات آب شهری ، برق و گاز

صفحه 1 از 1