اجاره رفت

6300 متر زمین ، 2000 متر باغچه قواره ملک سه بر ، چاه آب اختصاصی مجوز 80 رأس گوساله شیری امکانات : آب ، برق قانونی و گاز مصرفی سند مالکیت شش دانگ
تماس ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 1,500,000 تومان

  • ملارد ، بیدگنه
  • کد: 1640 دامداری
صفحه 1 از 1