کد: 2840 اجاره رفت

400 متر کارواش دارای جوار و با تمام امکانات یک عدد اتاق کارگری قسمت شستشو ماشین ها مسقف امکانات : آب ، برق و گاز و تلفن
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1