کد: 4507 اجاره رفت

700 متر چهاردیواری بر 23 متر سمت بلوار آب و برق مصرفی بدون کنتور تانکر 2000 لیتری جهت مصرف شخصی سهمیه آب کشاورزی استخر جهت دخیره آب مناسب بلوک زنی
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

صفحه 1 از 1