کد: 3534 اجاره رفت

1100 متر چهاردیواری مناسب کارگاه یا انبار امکانات : برق امکان ساخت بنا عقد قرارداد 2 ساله نگهبانی24 ساعته
ودیعه: 20,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

صفحه 1 از 1