6 واحد اداری در متراژهای 80 ، 100 و 150 متری جمعا 8 واحد اداری 80 متری رهن : 128 میلیون 100 متری رهن : 160 میلیون 150 متری رهن : 240 میلیون

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 1430 اداری
صفحه 1 از 1