کد: 2458 اجاره رفت

150 متر واحد اداری امکانات : آب ، برق و گاز و 3 خط تلفن کف سرامیک ، طبقه دوم آسانسور منسب جهت کارهای تولیدی یا اداری
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 3,200,000 تومان

صفحه 1 از 1